Terug

Termijn voor inboeten

Alex Pasmans

Bij de aanleg van een tuin in het plant seizoen 2008 zijn een aantal vaste planten geplaatst.

Nu in 2009 blijken een klein aantal kapot te zijn.

Mijn vraag is hoelang dient er herplant te worden door de bij u aangesloten hovenier die deze tuin heeft aangelegd.

De hovenier beweerd 'n half jaar echter mij lijkt dat er tot het volgen de plant seizoen dient te worden ingeboet.

In de opdracht is hierover geen melding gemaakt.

bij voorbaat onze dank   


1 Antwoord

Antwoord van Hoveniersbedrijf R.A. van der Lee BV

Het is heel lastig een termijn aan herplant te geven, als een plant niet aanslaat is het logisch dat de plant binnen enkele weken al afsterft. De inboetplicht of termijn is dus dan eigenlijk maar dat aantal weken. Wanneer een plant wel aanslaat is het dus niet logisch dat de hovenier een termijn van een half jaar of langer als inboet moet geven omdat de omstandigheden die het afsterven van de plant veroorzaken niet in de kwaliteit van de beplanting gezocht moet worden maar dat andere omstandigheden als het weer, wel of niet voldoende water, of ziektes gezocht moeten worden. Anders is het als de hovenier bijvorrbeeld een onderhoudscontract met u heeft, bv wekelijks, zodat bepaalde oorzaken gesignaleerd hadden kunnen worden. Als de beplanting bijvoorbeeld beslist niet vorstbestendig is moet de hovenier hier melding van maken.  Het is dus lastig die even zo te bepalen.